close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • ES-MX
  • US
  • NL
Circuit Zandvoort moet extra stikstofmaatregelen treffen van provincie

Circuit Zandvoort moet extra stikstofmaatregelen treffen van provincie

Circuit Zandvoort moet extra stikstofmaatregelen treffen van provincie

Circuit Zandvoort moet extra stikstofmaatregelen treffen van provincie

Circuit Zandvoort moet van de provincie Noord-Holland extra maatregelen treffen om de natuur niet verder te laten verslechteren, zo meldt het ANP. Het is de bedoeling dat het circuit elk jaar moet gaan aantonen wat de daadwerkelijke uitstoot is, waarbij de stikstofuitstoot niet hoger mag zijn dan de natuurvergunning uit 2019.

Hoewel het circuit Zandvoort in 2019 een natuurvergunning kreeg, bleek volgens de Raad van State vorig jaar dat deze niet nodig was. Dit oordeelde het orgaan na een zaak die was aangespannen door diverse natuur- en milieuorganisaties. Desondanks handhaafde de rechter de natuurvergunning, waardoor het circuit per jaar niet meer dan 6124 kilo stikstof mocht uitstoten.

Extra maatregelen

De vergunning die Zandvoort dus wel kreeg, maar niet nodig had, was voldoende om de Dutch Grand Prix te kunnen organiseren de afgelopen jaren. Dat zal in de toekomst nog steeds kunnen, wel vraagt de provincie extra maatregelen om de natuur niet verder te laten verslechteren. Zo moet het circuit ieder jaar laten zien wat de daadwerkelijke uitstoot is en om de drie jaar wordt de vergunning geëvalueerd. De omgevingsdienst zal die verantwoordelijkheid op zich nemen en de provincie kan op basis van die data bepalen of de toegestane uitstoot moet worden aangepast.

In dit stadium gaat het om een voorlopig besluit en belanghebbende, zoals het circuit, maar ook omwonende, kunnen nog reageren op de beslissing. Daarna zal er een definitief besluit volgen.

Ontdek het op Google Play