Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • FR
  • ES-MX
  • NL
FIA reageert op commotie rondom verbod op politieke uitingen

FIA reageert op commotie rondom verbod op politieke uitingen

FIA reageert op commotie rondom verbod op politieke uitingen

FIA reageert op commotie rondom verbod op politieke uitingen

Dinsdag bracht de FIA naar buiten dat Formule 1-coureurs niet zomaar meer een politieke uiting mogen doen, mits het wordt goedgekeurd door de autobond zelf. Het kon rekenen op veel kritiek en er werd zelfs even gesproken over een vorm van censuur en dus reageert de internationale autobond op de commotie.

Met artikel 12 uit de International Sporting Code wil de FIA het verbod op politieke uitingen gaan handhaven. Het stelt dat het afleggen of het tonen van politieke, religieuze of persoonlijke verklaringen of opmerkingen eerst voor te leggen aan de FIA, voordat het de buitenwereld in mag. De autobond wil discriminatie aanpakken en zet zich in voor gelijke mensenrechten en dus past de regel, volgens FIA-president Mohammed Ben Sulyem, precies bij wat de coureurs zelf ook willen en daarmee onderbouwt hij de nieuwe regel.

Politieke neutraliteit

Een woordvoerder van de autobond voelde zich na de ophef rondom de nieuwe regel genoodzaakt om te reageren bij The Race. "De ISC is bijgewerkt in overeenstemming met de politieke neutraliteit van de sport als een universeel fundamenteel ethisch beginsel van de Olympische Beweging, vastgelegd in de ethische code van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), samen met het universaliteitsbeginsel van artikel 1.2", zo wijst de woordvoerder naar het IOC.

OOK INTERESSANT: Politieke statements coureurs zonder toestemming FIA vanaf 2023 strafbaar

Opkomen voor minderheden

Toch wil de FIA zich niet alleen verschuilen achter het Internationaal Olympisch Comité en wil het met artikel 1.2 benadrukken dat het zelf ook graag minderheden helpt: "Bovendien zal de FIA, zoals bepaald in artikel 1.2 van de FIA-statuten, de bescherming van de mensenrechten en de menselijke waardigheid bevorderen, en zich onthouden van discriminatie op grond van ras, huidskleur, geslacht, seksuele geaardheid, etnische of sociale afkomst, taal, godsdienst, filosofische of politieke overtuiging, gezinssituatie of handicap bij de uitoefening van haar activiteiten en van elke actie in dat verband." Hoe de bond dat gaat doen, legt de woordvoerder ook uit: "De FIA zal zich richten op ondervertegenwoordigde groepen om tot een evenwichtiger vertegenwoordiging van geslacht en ras te komen en een meer diverse en inclusieve cultuur te creëren."

  Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)

Ontdek het op Google Play